Actuele wachttijden medische psychologie in kalenderdagen

Geactualiseerd 12 september 2019

Aanmeldwachttijd medische psychologie Aantal dagen
Hoofdgebouw CWZ aandachtsgebied:
Kind & Jeugd 21
Neurologie 14
Psychiatrie 14
Revalidatie 21
Somatiek Algemeen 21
Somatiek Cardiologie 28
Somatiek Oncologie 28
Somatiek Pijn 28
CWZ Waalsprong n.v.t.
CWZ Druten n.v.t.
Aandachtsgebied medische psychologie Behandelingswachttijd: wachttijd in dagen Diagnostiek: wachttijd in dagen
Kind & Jeugd i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t
Neurologie i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t
Psychiatrie i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t
Revalidatie i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t
Somatiek Algemeen i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t
Somatiek Cardiologie i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t
Somatiek Oncologie i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t
Somatiek pijn i.o.m. psycholoog tijdens intakegesprek n.v.t

n.v.t. : niet van toepassing    nb : gegevens niet beschikbaar    

Toelichting termen

Aanmeldwachttijd
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt met de zorgverlener tot het moment dat de patiënt terecht kan voor het eerste gesprek.

Behandelingswachttijd
Het aantal dagen tussen het moment van het eerste gesprek tot het moment dat de behandeling daadwerkelijk begint.

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Wachttijden optellen

Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken met een medisch psycholoog?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.