Pre-dialyse polikliniek

Patiënten met slecht werkende nieren (nierinsufficiëntie) komen op de polikliniek pre-dialyse als hun nierfunctie tot ongeveer 20% is gedaald. Op de polikliniek bereidt de verpleegkundige u tijdens een aantal voorlichtingsgesprekken voor op de mogelijke nierfunctievervangende therapieën (transplantatie, hemodialyse, peritoneaal dialyse) en op de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. Naast informatie, krijgt u ook advies en steun. Tot het moment dat u moet starten met de behandeling, blijft u op controle komen op dit spreekuur. U ziet dan afwisselend de nefroloog en de verpleegkundige. De polikliniek pre-dialyse valt onder interne geneeskunde.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De nefroloog verwijst u naar de polikliniek pre-dialyse Bel de poli voor een afspraak.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd?
Bel dan zo snel mogelijk.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek pre-dialyse

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 00
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 16.30u. 

Gang van zaken polikliniek pre-dialyse

  • U meldt zich bij de balie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer
  • De pre-dialyseverpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Zij geeft u informatie over de verschillende behandelingen en de gevolgen voor het dagelijks leven. U krijgt niet alleen informatie, maar ook advies en steun.

Onderwerpen die ter sprake komen

Op dit spreekuur bespreken we diverse onderwerpen, waarvan de meest voorkomende zijn:

  • uw ziekte en de bijkomende gevolgen 
  • onderzoeken en verschillende behandelingen 
  • uw voedingstoestand 
  • uw leefwijze 
  • gebruik van medicijnen 
  • conditiecontrole
  • wat te doen bij klachten.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme medisch maatschappelijk werk.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

V