Pre-dialyse polikliniek

Patiënten met slecht werkende nieren (nierinsufficiëntie) komen op de polikliniek pre-dialyse als hun nierfunctie tot ongeveer 20% is gedaald. Op de polikliniek bereidt de verpleegkundige u tijdens een aantal voorlichtingsgesprekken voor op de mogelijke nierfunctievervangende therapieën (transplantatie, hemodialyse, peritoneaal dialyse) en op de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. Naast informatie, krijgt u ook advies en steun. Tot het moment dat u moet starten met de behandeling, blijft u op controle komen op dit spreekuur. U ziet dan afwisselend de nefroloog en de verpleegkundige. De polikliniek pre-dialyse valt onder interne geneeskunde.

Afspraken

Afspraak maken
De nefroloog verwijst u naar de polikliniek pre-dialyse Bel de poli voor een afspraak.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd?
Bel dan zo snel mogelijk.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek pre-dialyse

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 00
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00u tot 16.30u. 

Gang van zaken polikliniek pre-dialyse

  • U meldt zich bij de balie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer
  • De pre-dialyseverpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Zij geeft u informatie over de verschillende behandelingen en de gevolgen voor het dagelijks leven. U krijgt niet alleen informatie, maar ook advies en steun.

Onderwerpen die ter sprake komen

Op dit spreekuur bespreken we diverse onderwerpen, waarvan de meest voorkomende zijn:

  • uw ziekte en de bijkomende gevolgen 
  • onderzoeken en verschillende behandelingen 
  • uw voedingstoestand 
  • uw leefwijze 
  • gebruik van medicijnen 
  • conditiecontrole
  • wat te doen bij klachten.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme medisch maatschappelijk werk.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

V