Longpunt Nijmegen

Een paar keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats voor mensen met een chronische longziekte. Dit is de ene keer in CWZ, de andere keer in UCCZ Dekkerswald. De bijeenkomsten hebben een ontspannen en informeel karakter en vormen zo een ontmoetingsplaats voor patiënten, partners, mantelzorgers, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. Deelnemers wisselen ervaringen uit, krijgen tips en delen hun zorgen. Voor zorgverleners en vrijwilligers is Longpunt dé gelegenheid om patiënten en hun omgeving te ontmoeten en te informeren. Door de bijeenkomsten willen we de kwaliteit van leven voor longpatiënten vergroten. We helpen hen de ziektelast te verminderen door lotgenotencontact en zelfmanagement te stimuleren.

Helaas hebben we nog steeds te maken met het corona-virus. Dat betekent ook dat we nu geen enkel risico willen lopen, want we blijven een organisatie ván en vóór mensen met een kwetsbare gezondheid. 

Toch willen we u en elkaar op de hoogte houden door het organiseren van een Digitale Koffietafel. Dit is een ontmoeting waarbij u en wij via de eigen computer met elkaar in gesprek kunnen gaan. Deze Digitale Koffietafel wordt georganiseerd op donderdag 20 mei a.s. van 14.00 uur tot 15.00 uur. De uitnodiging en instructie hiervoor volgen nog, maar zet de datum alvast in uw agenda. 

Webinars

Tot het uitbreken van de corona-pandemie organiseerde het Longpunt regio Nijmegen jaarlijks vijf bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met het Longfonds. Zodra het corona-virus daartoe weer de gelegenheid geeft, is het Longpunt regio Nijmegen van plan de organisatie van deze bijeenkomsten te hervatten.

In afwachting daarvan gaat het Longfonds webinars organiseren. Deze kunt u bekijken op een computer, een laptop, een tablet of een mobiele telefoon.

Informatie hierover kunt u opvragen bij het Longfonds:

Alternatief beweegprogramma

De Nationale COPD Challenge biedt een online wandelprogramma aan:

Initiatief

Longpunt Nijmegen is een initiatief van het Longfonds in samenwerking met het Canisius Wilhelmina ziekenhuis en Radboudumc Dekkerswald.