Kinderastma spreekuur

Op het verpleegkundig spreekuur kinderastma kunnen kinderen met astma terecht. De kinderastmaverpleegkundige leert uw kind klachten te voorkomen en te verhelpen. Ze geeft informatie en instructies. Zodat uw kind zo min mogelijk last heeft van de ziekte in het dagelijks leven.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De kinderarts verwijst uw kind naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak. Wij sturen u daarna een afspraakbevestiging en informatie toe.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in plaats van uw kind komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij de balie. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten. In de wachtkamer vindt u speelgoed en lectuur.
  • Neem de medicijnen die uw kind gebruikt en de toedieningsvormen van de medicijnen (bijvoorbeeld voorzetkamer) mee.
  • De kinderastmaverpleegkundige komt u halen. Zij vraagt hoe het met uw kind gaat. Ook geeft zij informatie en instructie.
  • Zo nodig vraagt zij een longfunctieonderzoek aan.

Telefonisch spreekuur doktersassistente kindergeneeskunde

Op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de doktersassistente. Denk aan de volgende situaties:

  • uw kind heeft dringende zorg nodig
  • u heeft vragen over de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is
  • u heeft een herhaalrecept nodig.

Zo nodig overlegt de doktersassistente met de arts en wordt u dezelfde dag teruggebeld. Dit spreekuur is niet bedoeld voor vragen over ándere klachten dan de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is. Bij andere klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Folders

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegkundig spreekuur kinderastma, polikliniek kindergeneeskunde B74, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 20

Telefonisch spreekuur
024 365 81 46 (op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur) 

Fax
024 365 81 41

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

Liever geen andere kinderen meebrengen

Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme longziekten.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.