Couveuseafdeling A32

Op couveuseafdeling A32 liggen kinderen die te vroeg geboren zijn, te weinig wegen of die kort na de geboorte problemen hebben gekregen. Ook liggen er pasgeboren kinderen ter observatie. Het zijn kinderen die meer risico lopen dan andere pasgeborenen. De couveuseafdeling heeft het Care4Neo-keurmerk.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Dokters en verpleegkundigen

U ziet dagelijks gespecialiseerde verpleegkundigen, neonatologen en kinderartsen (in opleiding). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken op de couveuseafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. We streven ernaar dat steeds dezelfde verpleegkundige zorgt voor uw kind. Goede communicatie is belangrijk. Daarom houden we een informatiegesprek bij het begin van de opname, zorggesprekken tussentijds en een ontslaggesprek bij vertrek. Als u een arts of een andere zorgverlener wilt spreken, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Elke pasgeborene een eigen kamer

Op de afdeling zijn 15 couveusesuites. Dit is een eigen kamer voor u en uw kind. Zo kunt u 24 uur per dag bij uw kind te zijn. Bezoek is welkom na overleg met de ouders en de verpleegkundige. 

Verblijfsmogelijkheden

Als CWZ vinden we het belangrijk dat u in de buurt bent van uw kind. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden om bij uw kind in het ziekenhuis te slapen. Hoe dit verblijf eruit ziet, hangt af van uw situatie. Lees meer >

Verzorging van uw kind

 • Met de verpleegkundige bespreekt u of u een deel van de verzorging van uw kind op zich kunt nemen. 
 • Knuffelen en aanraken is heel belangrijk voor uw kind. Net als praten, want uw kind herkent uw stem. 
 • Zodra het kan, mag u uw kind kangaroeën. Uw kind wordt dan op uw borst gelegd. Vaak doen we dat wanneer uw kind verzorging of voeding krijgt. 
 • Bij de voeding krijgt u de begeleiding die u nodig heeft. 
 • De keuze voor borstvoeding of flesvoeding is natuurlijk aan uzelf.
 • Als de conditie van u en uw kind het toelaat, kunt u uw kind wassen. 
 • Uw kind mag eigen kleertjes aan wanneer zijn conditie dit toelaat.

Overplaatsing van uw kind

Soms kan de arts besluiten dat uw kind wordt overgeplaatst naar de kinderafdeling. Deze afdeling heeft speciale kamers voor pasgeborenen.

Naar huis

Uw kind mag naar huis zodra de arts het medisch verantwoord vindt. Dit betekent dat uw kind:

 • een goede, stabiele conditie heeft 
 • regelmatig in gewicht toeneemt 
 • alle voedingen per borst of speen goed kan drinken 
 • zich goed op temperatuur kan houden.

Vóór uw kind naar huis gaat, krijgt u een ontslaggesprek. Daarin geven wij u adviezen voor de verzorging van uw kind. Ook krijgt u een voedingsvoorschrift mee. Dat geldt tot de controle-afspraak in CWZ of op het consultatiebureau.

Nazorg

Na ontslag komt uw kind voor controle bij de neonatoloog op de polikliniek kindergeneeskunde. Ook is er een speciaal verpleegkundig spreekuur voor ouders van couveusekinderen.

Informeren van andere instanties

 • Wij informeren de thuiszorg over het ontslag van uw kind. U stelt de thuiszorg op de hoogte door middel van een brief. Die geven wij u mee.
 • De kinderarts informeert de huisarts.

Video over de couveuseafdeling

Bereikbaarheid

Afdeling
Couveuseafdeling A32

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 77 30

Alle informatie in één duidelijke app

Lees alles over de couveuseafdeling, de voorbereidingen, het verblijf en adviezen voor thuis in de CWZ Zorgapp

Downloaden
Open de Google Play of App Store en
zoek naar 'CWZ Zorgapp'. De app is gratis.

Folders couveuseafdeling

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt op deze verpleegafdeling komen bij deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

I

U kunt op deze verpleegafdeling komen via dit specialisme. Dit hangt af van uw situatie.