Verpleegkundig spreekuur couveusekind

Het verpleegkundig spreekuur is bedoeld voor ouders/verzorgers van wie het kind op de couveuseafdeling of kinderafdeling heeft gelegen.

Het spreekuur is bedoeld om nazorg te bieden. De kinderarts heeft aangegeven dat een bezoek aan het verpleegkundig spreekuur van belang is. De verpleegkundige die is gespecialiseerd in de zorg aan te vroeg of pasgeboren kinderen (neonatologieverpleegkundige) geeft tijdens het spreekuur uitleg over voeding en gewicht en groei van het kind. Ook kunt u uw vragen stellen.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
Op de vrijdagochtend 1 week na ontslag van uw kind belt de neonatologieverpleegkundige u op om te horen hoe het gaat. Zij maakt een afspraak voor 2 weken later.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere ouder in plaats kind komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij de balie. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
  • De doktersassistente zal uw kind wegen.
  • De neonatologieverpleegkundige komt u halen. Zij vraagt hoe het met uw kind gaat. Ook geeft zij informatie en instructie.

Het consult duurt ongeveer 15 minuten.

Folders

Bereikbaarheid

Afdeling
Verpleegkundig spreekuur ouders couveusekind, polikliniek kindergeneeskunde B74, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 20

Telefonisch spreekuur
024 365 81 46 (op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur) 

Fax
024 365 81 41

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

Liever geen andere kinderen meebrengen

Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.