Spierbiopsie bij kinderen

Een spierbiopt is een onderzoek van het spierweefsel uit het bovenbeen of (op specifieke indicatie) uit een arm.

Binnenkort wordt bij uw kind een spierbiopt genomen. Er wordt gekeken naar de bouw van de spier en eventueel de chemie van de spier.

Hoe wordt een spierbiopsie bij kinderen gedaan?

Uw kind krijgt een algehele verdoving. Daardoor is hij of zij in slaap en merkt uw kind niets van het onderzoek. Nadat uw kind in slaap is gebracht, wordt er met behulp van een holle naald een heel klein stukje spier uit het been of uit de arm gehaald. Het wondje wat hierdoor ontstaat wordt met steristrips (steunpleisters), een doorzichtige pleister en een drukverband afgedekt.

Wanneer krijgt uw kind een spierbiopsie?

Als de kinderarts vermoedt dat de klachten van uw kind komen door een afwijking in het spierweefsel, dan wordt een spierbiopt genomen.

Waar gebeurt een spierbiopsie bij kinderen?

Het onderzoek vindt plaats op de operatiekamer onder algehele anesthesie. Dit betekent dat uw kind één dag wordt opgenomen op de kinderdagunit.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.