NO-meting bij kinderen

Een NO-meting is een longfunctieonderzoek.

Bij een NO-meting meet de arts het stikstofgehalte in de lucht die uw kind uitademt. NO is een maat voor ontsteking in de luchtweg. Deze waarde kan bijvoorbeeld verhoogd zijn bij astma.

Hoe wordt een NO-meting bij kinderen gemaakt?

Het kind wordt gevraagd eerst helemaal uit te ademen. Vervolgens ademt het door het mondstuk zo diep mogelijk in en daarna (ongeveer) 10 seconden rustig uitblazen. Soms is het korter. Terwijl het kind blaast ziet het een animatie op het beeldscherm. Bij deze test krijg het kind géén klemmetje op de neus.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.