Psycho educatie voor kinderen en jongeren

Psycho-educatie is het geven van informatie aan kinderen/jongeren en hun ouders over het ziektebeeld.

Het doel van psycho-educatie is het vergroten van de kennis de vaardigheden van de ouders en hun kind.

Toon meer

De ouders en hun kind zullen vaardigheden leren in het omgaan met het ziektebeeld, zodat het kind meer controle krijgt over zijn/haar leven. Psycho-educatie wordt in elke behandeling toegepast.

Hoe werkt psycho-educatie voor kinderen en jongeren?

  • Psycho-educatie start meestal tijdens het intakegesprek of tijdens de eerste behandelsessie. 
  • Jij en je ouders krijgen informatie over het ziektebeeld, mogelijke oorzaken, instandhoudende factoren en gevolgen. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan de samenhang tussen psychische en lichamelijke klachten. 
  • Jij en je ouders krijgen informatie en advies over de mogelijkheden om met het ziektebeeld om te gaan of het te overwinnen. 
  • Soms zal schriftelijke informatie meegegeven worden over het ziektebeeld en de omgangswijze hiermee. 
  • Jij en je ouders krijgen informatie over de overige behandelmogelijkheden.
  • In de loop van de behandeling zal er steeds opnieuw psycho-educatie plaatsvinden indien noodzakelijk.
  • Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen of het reageren op de informatie die gegeven wordt.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.