Röntgenonderzoek van de blaas bij kinderen

Wat is een röntgenonderzoek van de blaas (MCG) bij kinderen?

Bij een röntgenonderzoek van de blaas worden de blaas en soms de plasbuis zichtbaar gemaakt met behulp van rontgenstraling en contrastvloeistof. De medische naam van het onderzoek is mictiecystografie (afgekort MCG).

Hoe wordt een röntgenonderzoek van de blaas (MCG) bij kinderen gedaan?

 • Er wordt op de poli of de afdeling een katheter ingebracht.
 • Een verpleegkundige brengt ouder en kind naar de afdeling radiologie.
 • In een onderzoekskamer wordt door een speciaal opgeleide laborant, de contrastvloeistof via de katheter in de blaas gebracht.
 • Als de blaas goed gevuld is, maakt deze laborant een aantal foto’s.
 • Hiervoor schuift het röntgenapparaat boven het kind. Het apparaat maakt een zoemend geluid als de foto wordt gemaakt.
 • De radiologisch laborant vertelt tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. Als er vragen zijn kunnen deze gewoon gesteld worden tijdens het onderzoek.
 • Na het onderzoek wordt de katheter verwijderd en worden er foto’s gemaakt terwijl het kind plast.
 • Hiervoor wordt het kind in een soort (zwem)band gezet en wordt de plas opgevangen in een plastic bakje.
 • Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan dit enige tijd in beslag nemen.
 • Het kind kan wat afgeleid worden met een flesje drinkenof een knuffeltje of speeltje.
 • Tenslotte wordt er nog een foto van de lege blaas gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Wanneer krijgt een kind een röntgenonderzoek van de blaas (MCG)?

Een kind ondergaat dit onderzoek om een oorzaak te vinden van blaas- of plasklachten.

Waar gebeurt een röntgenonderzoek van de blaas (MCG) bij kinderen?

Een MCG vindt plaats op de doorlichtkamer van de afdeling radiologie.

Meer over een röntgenonderzoek van de blaas (MCG) bij kinderen

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.