Histamineprovocatietest bij kinderen

Wat is een histamineprovocatietest?

Een histamineprovocatietest is een onderzoek van de luchtwegen. Dit is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Dit gebeurt met de stof histamine, een stof die het lichaam ook zelf produceert. Een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen kan passen bij astma.

Hoe wordt een histamineprovocatietest gedaan?

Tijdens de test zit uw kind in een stoel. Eerst moet er zo veel mogelijk lucht in een apparaat worden uitgeblazen. Daarna ademt uw kind histamine in. Histamine is een prikkelende stof. De meeste kinderen merken er bijna niets van, maar kinderen met astma kunnen het benauwd krijgen van histamine. Nu blaast uw kind opnieuw zoveel mogelijk lucht uit. Er wordt een steeds hogere dosis histamine geïnhaleerd. Als er een duidelijk verschil is met de hoeveelheid die uw kind uitblies voor de histamine, wordt de test gestopt en de totale dosis histamine berekend. Dit is de maat voor prikkelbaarheid van de luchtwegen. Is uw kind benauwd geworden tijdens de test, dan krijgt het medicijnen, daarmee herstellen de klachten en de longfunctie.

Het onderzoek duurt in totaal meestal niet langer dan een uur. Na het onderzoek kan uw kind nog een tijdje last hebben van keelpijn, prikkelhoest of heesheid. Dit gaat binnen een dag vanzelf weer over.

 

Waar gebeurt een histamineprovocatietest?

Een histamineprovocatietest wordt gedaan op de longfunctieafdeling.

Meer over histamineprovocatietest

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.