GIO-poli

Gesprek op polikliniek gastro-intestinale oncologie | CWZ Nijmegen

Op de GIO-poli komen patiënten met een afwijking in het spijsverteringsstelsel. Dit zijn de slokdarm, maag, galwegen, pancreas, darm of anus. Op de poli houdt de GIO-verpleegkundige spreekuur. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding en voorlichting bij deze vormen van kanker. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek heelkunde.

Afspraken

Afspraak maken
De endoscopieafdeling maakt de afspraak voor u. Die afspraak is binnen twee werkdagen na het onderzoek (scopie).

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
 • Een GIO-verpleegkundige haalt u op in de wachtkamer en neemt u mee naar een spreekkamer.
 • Samen met u  bespreekt zij de vervolgafspraken, vervolgonderzoeken en (mogelijke) behandelingen. Ook inventariseert de GIO-verpleegkundige de behoefte aan psycho-sociale ondersteuning en maakt zij eventueel een afspraak bij de diëtiste.
 • Eventueel regelt de GIO-verpleegkundige de vervolgonderzoeken, de afspraak bij de chirurg, de afspraak bij het pre-operatief onderzoek anesthesie, de ziekenhuisopname en de operatiedatum. 
 • Na de behandeling komt u terug op de GIO-poli voor de nazorg.

Bereikbaarheid

Afdeling
GIO-poli, polikliniek chirurgie-heelkunde B58, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 80 64
Telefonisch spreekuur op werkdagen van 12.30 tot 13.30 uur

Fax
024 365 80 89

E-mail
Gio@verwijder-dit.cwz.nl 

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

GIO-team

Elke week is er een GIO-bespreking waar zorgverleners vanuit verschillende specialismen de patiënten bespreken. Dit team bestaat uit:

 • GIO-verpleegkundigen
 • chirurgen
 • radiologen
 • maag-darm-leverartsen
 • radiotherapeuten
 • internist-oncologen
 • pathologen.

Patiënten met slokdarmkanker worden ook besproken in een multidisciplinair overleg van het Slokdarmcentrum Oost Nederland. Dit is een samenwerking met Radboudumc.

Ervaringen met slokdarmkanker

Andries Vleer, slokdarmkankerpatiënt

Andries Vleer vertelt zijn verhaal over slokdarmkanker. Misschien herkent u zich erin. Lees meer >

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme interne geneeskunde.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
G
H
N
P
S