Steenanalyse

Wat is een steenanalyse?

Bij een steenanalyse wordt gekeken naar nierstenen. De bedoeling hiervan is om de oorzaak ervan op te kunnen sporen. Dit is nodig omdat nierstenen terug kunnen komen. Zo kan de meest effectieve behandeling worden gevonden.

Meer over een steenanalyse

Als u vaak nierstenen hebt uitgeplast is het verstandig deze mee te nemen naar uw dokter. Deze kan uw steen dan laten onderzoeken in het laboratorium van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme interne geneeskunde.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.