Bloeddrukmeting 24-uurs

Wat is een 24-uurs bloeddrukmeting?

Een gewone bloeddrukmeting is een momentopname en geeft geen volledig beeld van uw bloeddruk. Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt dag en nacht uw bloeddruk gemeten. Zo krijgt de cardioloog een beter beeld van de bloeddruk gedurende uw dag- en nachtritme. Ook ziet hij of inspanning van invloed is op de bloeddruk.

Hoe werkt een 24-uurs bloeddrukmeting?

U krijgt een kastje dat verbonden is met een bloeddrukmanchet om uw arm. In de loop van de dag pompt het apparaat de manchet met regelmaat op en loopt weer leeg. Dit is vergelijkbaar met het bloeddruk meten op de polikliniek. U krijgt instructies mee hoe uw arm te houden tijdens het meten.

Waar gebeurt een 24-uurs bloeddrukmeting?

Het kastje voor de 24-uurs bloeddrukmeting wordt aangesloten op de hartfunctieafdeling. Daarna gaat u naar huis. De uitslag van dit onderzoek krijgt u bij het eerstvolgende bezoek aan uw cardioloog.

Meer over een 24-uurs bloeddrukmeting

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme interne geneeskunde.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.