Aanvraag gesprek intensivist door patiënt

Aanvraag gesprek intensivist IC door patient

Wilt u na ontslag uit CWZ met de intensivist nog eens terugkijken op uw verblijf op de IC? Dan kunt u een gesprek aanvragen via dit formulier: