Bezoek op de IC

Op de IC mag u 24 uur per dag op bezoek komen om dicht bij de patiënt te zijn. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de verpleegkundige. Voorop staat dat de patiënt voldoende rust krijgt. Té veel en té lang bezoek kan voor de patiënt erg belastend zijn.

 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijk bij de patiënt op bezoek komen. Als u met meer bezoek komt, kunt u elkaar aflossen.
 • Bij elk bezoek aan de IC moet u aanbellen. De bel vindt u naast de deur aan de ingang van C38 en C32. Een verpleegkundige laat u binnen en vertelt hoe de patiënt het maakt. Dan bent u voorbereid.
 • Bij elk bezoek desinfecteert u bij de ingang uw handen. Ook na het verlaten van de afdeling doet u dit.
 • Als een patiënt tijdens het bezoek een behandeling of verzorging nodig heeft, is het mogelijk dat het bezoek tijdelijk de afdeling moet verlaten. Wij vragen u hiervoor begrip.

Infectierisico's

Bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling desinfecteert u uw handen. Vanwege infectiegevaar zijn bloemen en planten op de afdeling niet toegestaan. Ook kan het gebeuren dat tijdelijk bijzondere maatregelen nodig zijn om verspreiding van infecties te voorkomen.

Familiekamer

U kunt gebruik maken van de familiekamer naast de afdeling. Soms moet u de kamer delen met een andere familie. De verpleegkundige kan ook vragen de familiekamer af te staan aan een andere familie.

Familiezorgverpleegkundigen

U kunt een beroep doen op de familiezorgverpleegkundige. Zij kan u informeren en adviseren bij problemen die samenhangen met een ernstige ziekte, plotselinge verslechtering of een overlijden.

Kind op bezoek

Een bezoek aan de IC kan voor een kind heftig zijn. Als u denkt dat uw kind het aankan, is hij of zij welkom. Bespreek dit bezoek altijd vooraf met de verpleegkundige. Een goede voorbereiding en juiste begeleiding zijn belangrijk voor een goed verloop. Enkele tips:

 • Het is belangrijk dat de patiënt (zo mogelijk) op de hoogte is van het bezoek van het kind en zich kan voorbereiden. 
 • Het kind moet in staat zijn om te begrijpen wat hij of zij kan verwachten. Beschrijf daarom van te voren wat er allemaal te zien en horen is.
 • Ben eerlijk en duidelijk tegen het kind. 
 • Zorg dat er altijd een volwassene meegaat met het kind. 
 • Het kind mag de patiënt gewoon aanraken. 
 • Vaak is een bezoek van 5 tot 10 minuten lang genoeg. 
 • Geef het kind na het bezoek de tijd om alle indrukken te verwerken. Het is verstandig om er de volgende dag nog even over te praten. Tekenen of spelen kan helpen om erover te praten. 
 • Soms is het beter het bezoek uit te stellen. Bijvoorbeeld als de patiënt er heel anders uitziet dan normaal of wanneer het kind het vorige bezoek moeilijk heeft verwerkt.