Communicatie met patiënt en familie

Contactpersoon

Wij vragen om 1 of 2 personen binnen de familie of vriendenkring aan te wijzen als contactpersoon. Wij verstrekken alleen informatie aan deze persoon. Deze kan bij ons altijd informeren naar de patiënt. Hij of zij kan de rest van de familie en overige belangstellenden op de hoogte houden.

Contact met intensivist

  • Over het algemeen onderhoudt een intensivist de contacten met de contactpersoon. Hij zorgt dat die medische informatie krijgt.
  • De uitslagen van onderzoeken bespreekt de intensivist zo snel mogelijk tussendoor met de patiënt en familie.
  • Als u een intensivist of een andere specialist wilt spreken, kunt u vragen aan de verpleegkundige. Die zal dan een gesprek regelen. Dat kan niet altijd diezelfde dag. Door onvoorziene situaties kan de arts soms wat later bij de afspraak zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.
    Familiegesprek
    Bij patiënten die langer dan 1 week op de afdeling liggen, plannen we minimaal 1 keer per week een familiegesprek. Zonodig gebeurt dit vaker. De besproken zaken komen in het dossier te staan, zodat ook de volgende artsen weten wat besproken is.

Contact met verpleegkundige

De verpleegkundige kan het meest over een patiënt vertellen aan het einde van zijn of haar dienst. Hij of zij eeft dan al uren voor de patiënt gezorgd. U kunt dus het beste voor de overdracht bellen. Het is prettig als u ons niet tijdens de overdracht belt. De overdrachtstijden zijn van 7.30 tot 8.00 uur, tussen 15.00 en 16.00 uur en van 23.00 tot 23.30 uur.

Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten: laat ze horen.

Communiceren met de voiCe-app

Als de patiënt beademd wordt kan hij niet praten. De patiënt kan dan gebruik maken van de VoICe: een app op de iPad. Dit is mogelijk als de patiënt een helder bewustzijn heeft en zijn armen en handen goed functioneren. De verpleegkundige kan VoICe gebruiken om erachter te komen wat de patiënt wil zeggen. De app bestaat uit 6 veel voorkomende IC-thema’s. Die worden in duidelijke pictogrammen weergegeven. De app is ontwikkeld door Radboudumc. 

Dagboek bijhouden

Patiënten en familieleden kunnen een dagboek bijhouden. Uit onderzoek blijkt dat verslaglegging van gebeurtenissen voor sommigen waardevol is. Het heeft met name een gunstig effect op de verwerking van de opname en alles wat er gebeurd is. De verpleegkundige start het dagboek in overleg. Het is een papieren schrift voor foto’s, teksten of kaarten. Zie het voorbeeld van een oud-patiënt.