Behandeling op de IC

Op de IC worden patiënten voor allerlei aandoeningen behandeld. Hierbij gebruiken we verschillende behandelingen.

Kunstmatige beademing

Een groot deel van onze patiënten heeft hulp nodig bij de ademhaling. De patiënt krijgt dan een beademingsbuis in de luchtpijp. Hierdoor kan de patiënt niet spreken. Deze buis is verbonden met een machine die de ademhaling regelt. Meer over kunstmatige beademing.

Sedatie

Veel IC-patiënten zijn niet goed wakker. Dit komt door de onderliggende ziekte of aandoening. Ook geven we medicijnen die slaperig maken. Dat heet sedatie. Hoe wakker een patiënt is, wisselt van dag tot dag. De verpleegkundige weet altijd hoe het gaat. We proberen de patiënt zo snel als mogelijk goed te laten ontwaken.

Behandeling delier

Ernstig zieke patiënten zijn erg snel in de war. Dit heet een delier. Meer over behandeling delier.

Niervervangende behandeling

Bij de patiënten op de IC komt het regelmatig voor dat de nieren niet goed werken. Dit is meestal tijdelijk, soms blijvend. Een apparaat neemt de functie van de nieren over. Meer over niervervangende behandeling.

Staken van de behandeling

Over de zin van de behandeling is de mening van de patiënt natuurlijk erg belangrijk. Daarom luisteren wij goed naar de familie en huisarts. Zij kunnen verwoorden wat de patiënt wil. Deze informatie nemen we mee in onze beslissing. Als de behandeling niet zinvol is, staken we de behandeling. Dit besluit bespreken we altijd eerst met de familie. Bij het staken van de behandeling zorgen we dat de patiënt niet lijdt. Hij krijgt dan geen medicijnen meer om beter te worden, maar vaak wel medicijnen om benauwdheid en pijn weg te nemen.

Behandelbeperking

Het komt ook voor dat een patiënt een beperkt behandelbeleid heeft. Er is dan bijvoorbeeld afgesproken om een patiënt niet te reanimeren of te beademen als dit geen zinvol herstel zal opleveren. Bijvoorbeeld: reanimatie zal hoogstwaarschijnlijk mislukken of leiden tot ernstige complicaties. Een besluit tot behandelbeperking bespreken we altijd met de familie en zo mogelijk met de patiënt. Deze afspraken staan verwoord in het medisch dossier.

Patiëntenbespreking

Bij de behandeling zijn meestal meerdere specialisten betrokken. Denk aan heelkunde-chirurgie, longziekten, interne geneeskunde, medische microbiologie, neurochirurgie en neurologie. Iedere dag tussen de middag bespreken de artsen de behandeling in een multidisciplinair overleg.

Meer informatie

Obductie na overlijden
Orgaan- en weefseldonatie
Wetenschappelijk onderzoek