BRMO

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komen in Nederland gelukkig weinig voor. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. Mensen kunnen deze bacteriën bij zich dragen zonder dat zij dit merken. Vooral bij patiënten met een verminderde weerstand of die een operatie moeten ondergaan kunnen dit infecties veroorzaken. Behandeling is lastig omdat de bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica.

Vragen over BRMO

Het CWZ checkt daarom of u mogelijk drager bent van een resistente bacterie. De vragen die aan u gesteld worden zijn:

  • Werkt of woont u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
  • Bent u recent opgenomen geweest in een ziekenhuis in het buitenland?
  • Bent u in contact geweest met iemand met BRMO (zoals MRSA)?
  • Is uw kind korter dan 1 jaar geleden geadopteerd uit het buitenland? Zo ja, meld dit meteen bij uw arts of verpleegkundige of aan de balie.

Afhankelijk van uw antwoorden, eventuele testresultaten en soort bacterie, neemt het CWZ maatregelen om uzelf en andere patiënten te beschermen.

Meer informatie over BRMO

  • Folder hieronder over BRMO
  • Folders en andere patiënteninformatie van medische microbiologie en infectiepreventie

Video: isolatie bij BRMO