Geriatrie polikliniek

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Op de polikliniek houden de geriaters en de verpleegkundig specialisten spreekuur op afspraak. De polikliniek ontvangt jaarlijks ongeveer 900 nieuwe patiënten.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
Iedere vrijdag is er een geriater op de polikliniek CWZ Waalsprong aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek geriatrie B78, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 73 19 (van 8.30 - 17.00 uur)

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

 

 

Aandachtspunten afspraak maken

 • Neemt u medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking mee (ook de zalf en medicijnen die u zelf bij de drogist of apotheek haalt).
 • Neem een naaste mee.
 • U krijgt een folder met uitgebreide informatie toegestuurd.
 • U ontvangt een bevestiging van de afspraak.
 • Bij geriatrie kunt u binnen de landelijke streefnorm van twee weken terecht. Kijk bij wachttijden.

Gang van zaken polikliniek geriatrie

 • Als u geen registratiekaart heeft, laat u deze maken bij het welkomstpunt.
 • Wanneer u het ziekenhuis eerder hebt bezocht, maar er hebben veranderingen plaatsgevonden in uw persoonlijke omstandigheden, laat dan uw registratiekaart bij het welkomstpunt wijzigen.
 • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
 • Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer 2 uur. Hierbij houden we rekening met wat u aankunt.
 • U heeft eerst samen met uw naaste een gesprek met de arts (klinisch geriater) en gespecialiseerd verpleegkundige. Daarna spreekt de arts uitgebreid met u alleen, doet lichamelijk onderzoek en aanvullende testen.
 • Uw naaste heeft een gesprek met de verpleegkundige.
 • Aan het eind van dit eerste bezoek bespreken we de voorlopige bevindingen en een plan van aanpak met u.
 • Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek afgesproken en/of een controle afspraak gemaakt. U krijgt de bevestiging hiervan thuis gestuurd. 
 • Na het bezoek wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de bevindingen en adviezen.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme geriatrie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

A
H
I
J
K
L
M
P
S
V