Familiezorgverpleegkundigen zijn deskundig in het begeleiden en opvangen van familie en/of naasten van patiënten in ernstige situaties zoals bij een ziekte, plotselinge verslechtering of een overlijden. Familiezorg is uniek in Nederland.

Toon meer

Wat doen we?
Opvang van familie, een slecht nieuws gesprek of een overlijden. Al deze situaties kunnen erg lastig of verdrietig zijn. Wij kunnen u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de coronamaatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Wat kan familiezorg voor u doen?

De familiezorgverpleegkundige kan u begeleiden bij problemen die samenhangen met een ernstige ziekte, plotselinge verslechtering of (naderend) overlijden van een familielid of relatie. Familiezorg is inzetbaar op iedere verpleegafdeling, de intensive care, de hartbewaking of de spoedeisende hulp.

Vragen en problemen
Voorbeelden van vragen of problemen waar familiezorg u kan helpen, kunnen zijn: 

  • het waarschuwen van familieleden of relaties en hen opvangen bij aankomst in het ziekenhuis
  • aandacht en ruimte voor het uiten van emoties zoals ongerustheid, angst of boosheid 
  • het helpen bij het verkrijgen van duidelijkheid over de situatie van de ziekte 
  • advies geven bij de bespreking van een situatie van het zieke familielid/relatie als bijvoorbeeld verschillende meningen en emoties aanleiding tot conflicten (kunnen) geven 
  • patiënt en zijn of haar familie/relaties ondersteunen tijdens of na een gesprek met arts/verpleegkundigen waarin ‘slecht nieuws‘ gegeven wordt/is 
  • het aanbieden van nazorg zoals een gesprek na een crisissituatie of overlijden van een familielid/relatie 
  • beschikbaar zijn voor patiënten en familie die over geen of weinig directe naasten beschikken (klein sociaal netwerk)

Hoe komt u in contact met familiezorg?

De verpleegkundige op de afdeling waar de patiënt verblijft, regelt meestal het contact in overleg met u. Zodra het mogelijk is, zal familiezorg dan contact met u opnemen.

Nieuwe inrichting familiekamers

CWZ merkt dat steeds meer patiënten en familieleden van ver komen. Als patiënten erg ziek zijn, is het fijn als familie in de buurt kan blijven en niet naar een hotel hoeft. Het ziekenhuis wil deze mensen graag tijdelijk een goed onderdak bieden. Een sfeervolle plek waar ze hun rust kunnen nemen.

Op dit moment zijn er niet genoeg familiekamers. Bovendien laat de inrichting te wensen over. De kamers zien er gedateerd en doorleefd uit en hebben een kille uitstraling. De ontvangst voor mobiele telefoon en internet is slecht of niet aanwezig. Ook hebben de kamers geen televisie. Kortom, weinig mogelijkheden om te ontspannen in een periode waarin dit juist zo nodig is.

De stichting Vrienden van CWZ zamelt geld in om de familiekamers op te knappen en uit te breiden. Een sfeervolle ambiance is wel het minste dat we families in tijden vol zorgen kunnen bieden!

Wilt u een donatie geven voor de familiekamers?
Vrienden van CWZ is blij met alle donaties. U kunt op de website van Vrienden van CWZ een digitaal machtigingsformulier invullen voor een eenmalige machtiging. Hartelijk dank!

Contact

Telefoon
024 365 85 60
Iedere dag van 9.00 tot 17.00 (met uitzondering van feestdagen) 

Familiezorg
B94