Wachttijd polikliniek Aantal dagen
Hoofdgebouw CWZ: 35
- liesbreuk 35
- navelbreuk/littekenbreuk 28
- mammapoli regulier 2
- melanoom sneldiagnostiek 28
- perifeer arterieel vaatlijden ( etalagebenen, verminderde doorbloeding benen) 12
- galblaas 28
- proctoscopie, rectaal bloedverlies, aambeien 42
- flebologie, spataderen 60
- diabetische voet 21
CWZ Waalsprong, alleen traumatologie 28
CWZ Druten n.v.t.
Wachttijd na bezoek aan polikliniek Behandeling: wachttijd in dagen Diagnostiek: wachttijd in dagen
Aneurysma Aorta nb n.v.t.
Operatieve verwijdering borstkanker 21 n.v.t.
Operatieve behandeling carotispathologie m.b.t. doorbloeding nb n.v.t.
Operatieve behandeling carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel n.v.t n.v.t.
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 15 n.v.t.
Operatieve behanding van slokdarmkanker nb n.v.t.
Operatieve behandeling van maagkanker nb n.v.t.
Operatieve behandeling van meniscus en/of knieklachten 42 n.v.t.
Open hartoperatie n.v.t. n.v.t.
Carpaaltunnel syndroom 21 n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) i.v.m. PAOD nb n.v.t.
Sterilisatie man nb n.v.t.
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 18 n.v.t.
Operatieve behandeling spataderen nb n.v.t.
Operatieve behandeling liesbreuk 70 n.v.t.
Galblaasverwijdering 46 n.v.t.
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 15 n.v.t.
Ingrepen op behandelcentrum (BHC) 30 n.v.t.
Behandeling aambeien (Banding) op BHC 35 n.v.t.

n.v.t. : niet van toepassing    nb : gegevens niet beschikbaar   

Toelichting termen

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.

Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van de behandelend arts de indicatie voor een medische behandeling krijgt tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Wachttijden optellen

Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.

Alles in één dag

Uw specialist heeft u gezegd dat u geopereerd moet worden. Na uw bezoek aan de specialist gaat u naar de afdeling Opname (B02).

Daar wordt samen met u de operatiedatum vastgesteld. Hierna kunt u direct door naar de poli anesthesiologie, voor de pre-operatieve screening. Als het nodig is, kunt u daarna ook meteen naar het verpleegkundig spreekuur. Houdt er rekening mee dat u ongeveer twee tot drie uur in het ziekenhuis bent.

Het voordeel is dat u niet apart naar het ziekenhuis hoeft te komen. Er kan wel sprake zijn van piekdrukte in de wachtkamer van de poli anesthesiologie. Dit komt omdat er op deze polikliniek minder gewerkt wordt op afspraak en meer via de zogenaamde inloop.

U kunt natuurlijk ook bij de afdeling Opname aangeven dat u een aparte afspraak wenst. De medewerksters van de afdeling Opname plannen dan, in overleg met u, een combinatie afspraak (poli anesthesiologie en verpleegkundig spreekuur) op een andere dag.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken met de dokter?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.