Actuele wachttijden chirurgie/heelkunde in kalenderdagen

Geactualiseerd 26 maart 2020

Het coronavirus heeft gevolgen voor de planning en toegangstijden van de polibezoeken, onderzoeken en behandelingen. Daardoor is het op dit moment niet mogelijk om realistische wachttijden weer te geven.

Wachttijden

Wachttijd polikliniek Aantal dagen
Hoofdgebouw CWZ: 21
- liesbreuk 17
- navelbreuk/littekenbreuk 17
- mammapoli sneldiagnostiek 2
- mammapoli regulier 2
- melanoom sneldiagnostiek 17
- perifeer arterieel vaatlijden ( etalagebenen, verminderde doorbloeding benen) 20
- galblaas 17
- proctoscopie, rectaal bloedverlies, aambeien 40
- flebologie, spataderen 49
- diabetische voet 42
CWZ Waalsprong, alleen traumatologie 1
CWZ Druten n.v.t.
Wachttijd na bezoek aan polikliniek Behandeling: wachttijd in dagen Diagnostiek: wachttijd in dagen
Aneurysma Aorta nb. n.v.t.
Operatieve verwijdering borstkanker 18 n.v.t.
Operatieve behandeling carotispathologie m.b.t. doorbloeding nb n.v.t.
Operatieve behandeling carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel n.v.t n.v.t.
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 14 n.v.t.
Operatieve behanding van slokdarmkannker nb n.v.t.
Operatieve behandeling van maagkanker nb n.v.t.
Operatieve behandeling van meniscus en/of knieklachten 91 n.v.t.
Open hartoperatie n.v.t. n.v.t.
Carpaaltunnel syndroom 36 n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) i.v.m. PAOD nb n.v.t.
Sterilisatie man 112 n.v.t.
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 29 n.v.t.
Operatieve behandeling spataderen nb n.v.t.
Operatieve behandeling liesbreuk 61 n.v.t.
Galblaasverwijdering 27 n.v.t.
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 14 n.v.t.
Ingrepen op behandelcentrum (BHC) 13 n.v.t.
Behandeling aambeien (Banding) op BHC 18 n.v.t.

n.v.t. : niet van toepassing    nb : gegevens niet beschikbaar   

Toelichting termen

Wachttijd polikliniek
Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.

Wachttijd behandeling
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van de behandelend arts de indicatie voor een medische behandeling krijgt tot het moment van opname of operatie.

Wachttijd diagnostiek
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

Gemiddelde wachttijden

Op de site staan gemiddelde wachttijden in kalenderdagen vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Wachttijden optellen

Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.

Alles in één dag

Uw specialist heeft u gezegd dat u geopereerd moet worden. Na uw bezoek aan de specialist gaat u naar de afdeling Opname (B02).

Daar wordt samen met u de operatiedatum vastgesteld. Hierna kunt u direct door naar de poli anesthesiologie, voor de pre-operatieve screening. Als het nodig is, kunt u daarna ook meteen naar het verpleegkundig spreekuur. Houdt er rekening mee dat u ongeveer twee tot drie uur in het ziekenhuis bent.

Het voordeel is dat u niet apart naar het ziekenhuis hoeft te komen. Er kan wel sprake zijn van piekdrukte in de wachtkamer van de poli anesthesiologie. Dit komt omdat er op deze polikliniek minder gewerkt wordt op afspraak en meer via de zogenaamde inloop.

U kunt natuurlijk ook bij de afdeling Opname aangeven dat u een aparte afspraak wenst. De medewerksters van de afdeling Opname plannen dan, in overleg met u, een combinatie afspraak (poli anesthesiologie en verpleegkundig spreekuur) op een andere dag.

Vragen over wachttijden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wilt u een afspraak maken met de dokter?

Ga dan naar de pagina Afspraak maken.