Schildklier operatie

Wat is een schildklier operatie?

Bij een schildklier operatie verwijdert de arts (een deel van) de schildklier. Mensen kunnen goed leven zonder schildklier. Wanneer een groot deel van de schildklier is verwijderd, is vaak medicatie nodig om het schildklierhormoon in het bloed op peil te houden. Een schildklier operatie wordt ook wel een strumectomie of thyreoïdectomie genoemd. 

Wanneer heeft u een schildklieroperatie nodig?

Als u een aandoening aan uw schildklier heeft, zal in de meeste gevallen eerst een andere behandeling worden geprobeerd. Als deze niet werken, dan is misschien een schildklieroperatie nodig. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • er zit een zwelling in de schildklier, die mogelijk kwaaraardig is
  • de schildklier kan vele zwellingen bevatten en zo groot zijn geworden dat het klachten geeft, bijvoorbeeld bij het ademhalen of slikken
  • de zwellingen kunnen ook een cosmetisch probleem zijn
  • de schildklier werkt te hard (hyperthyreoïdie). Als dat niet met medicijnen in de hand is te houden, kan een operatie noodzakelijk zijn.

Meer over een schildklier operatie

Hoe gaat een schildklier operatie?

Eerst wordt u onder narcose gebracht. U bent dan volledig verdoofd. De arts maakt een snee in uw hals. Door deze snee kan de schildklier meestal gemakkelijk worden bereikt. Dan verwijdert de arts de schildklier. Dit gebeurt soms maar voor een gedeelte, bijvoorbeeld bij een zwelling. Maar de schildklier kan ook helemaal worden weggehaald, bijvoorbeeld bij schildklierkanker. Wat bij u wordt gedaan, hangt af van uw klachten. De schildklier operatie duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. 

Waar gebeurt een schildklier operatie?

De schildklier operatie wordt gedaan op de operatiekamer (OK) van CWZ.

 

 

U wordt behandeld op de polikliniek chirurgie-heelkunde

 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme chirurgie-heelkunde.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.