Apotheek-klinische farmacie

Wie zijn we?

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, dan voorzien wij u uiteraard van de juiste medicatie. Maar ook als u weer naar huis mag, kunt u bij ons op elk moment uw juiste medicijnen ophalen.

Voor zorgpartners: CWZ zorginstellingen apotheek

De instellingen apotheek van het CWZ levert geneesmiddelen en farmaceutische zorg aan zorginstellingen in de regio.

Veelgestelde vragen

Bent u als patiënt opgenomen in CWZ?
De afdeling klinische farmacie levert geneesmiddelen aan patiënten die in het CWZ liggen. Dit gebeurt altijd via de verpleegafdeling of behandelend arts. Lees meer over klinische farmacie >

Heeft u medicijnen nodig voor thuis?
Als u medicijnen voor thuis nodig heeft, kunt u terecht in de CWZ Apotheek. Dit is een poliklinische apotheek waar u direct na een polikliniekbezoek terecht kunt voor uw geneesmiddelen. U vindt de CWZ Apotheek vlak bij de hoofdingang. Lees meer over de CWZ apotheek >

Heeft u medicijnen nodig in de avonduren of het weekend?
In de avonduren en in het weekend kunt u terecht bij de dienstapotheek op het Spoedplein bij CWZ. Dit geldt ook voor de patiënten die onverwachts 's avonds ontslagen worden uit het ziekenhuis. Lees meer over dienstapotheken >

Contact

Telefoon
Klinische farmacie A16: 024 365 76 00
CWZ apotheek: 024 365 85 44
CWZ instellingen apotheek: 024 365 73 17
CWZ apotheek Waalsprong: 024 365 7005

Geef toestemming voor uitwisselen van medicijngegevens!

Voor een veilige behandeling is het belangrijk dat de artsen in het ziekenhuis weten welke medicijnen u gebruikt. CWZ maakt gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), een beveiligd netwerk waarop de meeste apotheken en huisartsen uit de regio zijn aangesloten. Als u bij het LSP toestemming heeft gegeven voor uitwisseling, dan kan CWZ voor uw afspraak in het ziekenhuis een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Uw toestemming geeft u bij uw apotheker of apotheekhoudende huisarts. Toestemming geven kan ook via de website www.ikgeeftoestemming.nl Geeft u liever geen toestemming? Vraag dan een medicatieoverzicht aan bij uw apotheek en neem dit mee als u naar het ziekenhuis gaat. Zo draagt u zelf bij aan een veilige behandeling. In de folder Mijn medicatieoverzicht leest u hoe u het medicatieoverzicht kunt gebruiken.

Folder apotheek

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met deze zorgprofessionals. Dit hangt af van uw situatie.

B
F
K
L
P
R
S