Operatie met anesthesie

In CWZ regelen vóór operatie met narcose/anesthesie

Voor de operatie moet u op een aantal verschillende afdelingen iets regelen. Dit kan meteen na het polibezoek. Dan bent u in één keer klaar. Houdt er rekening mee dat dit wat langer kan duren. Komt dat niet uit, dan kunt u afspraken maken op een andere dag.

Naar de afdeling opname en patiëntenplanning B02-09

Dit geldt alleen voor patiënten van heelkunde, oogheelkunde, gynaecologie en plastische chirurgie. Patiënten van andere specialismen hoeven niet naar deze afdeling. Op deze afdeling regelt u de operatiedatum. U hoort op welke afdeling u wordt opgenomen. Verder krijgt u een routebriefje mee. Daarop staat langs welke afdelingen u moet voor de voorbereiding. Over het tijdstip van de operatie bellen we u later thuis.

Naar de intake-verpleegkundige

Vaak gaat u ook langs de intake-verpleegkundige. Die geeft u informatie over de gang van zaken rond de opname. U krijgt ook informatie over de voor- en nazorg.

Hartfilmpje maken

Als u 60 jaar of ouder bent laat u eerst een hartfilmpje (ECG) maken op de hartfunctieafdeling. U krijgt hiervoor een aanvraagformulier. U kunt daar zonder afspraak terecht.

Pre-operatief spreekuur anesthesie

Voordat de anesthesioloog u anesthesie geeft, beoordeelt hij uw medische gegevens. Daarna bepaalt hij welke vorm van anesthesie voor u het beste is. Dat hangt af van de soort operatie, de duur van de operatie, uw leeftijd, uw conditie en andere factoren. De anesthesioloog schat in welke risico’s er zijn en hoe hij deze kan beperken. Dit gebeurt op het pre-operatief spreekuur anesthesiologie.