Zwangerschap en psychiatrie poli

Op de polikliniek psychiatrie en zwangerschap werken psychiaters en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in zwangerschap en psychiatrische klachten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts, verloskundige of gynaecoloog verwijst u door naar dit spreekuur. Bel de polikliniek psychiatrie om een afspraak te maken.

Afspraak opzeggen of wijzigen 
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk op. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • Noteer eventueel de vragen die u wilt stellen en vraag uw partner of een directe naaste met u mee te komen.
  • Een eerste afspraak duurt ongeveer 1 uur.
  • U meldt zich bij de balie van de poli psychiatrie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • Het eerste gesprek is met een psychiater of een arts in opleiding tot psychiater. Deze gaat specifiek op uw vraag en uw situatie in. Aan het eind van dit gesprek krijgt u zo mogelijk al een advies over diagnose en behandeling.
  • Afhankelijk van de vraag van de arts die u heeft doorverwezen, blijft het bij een eenmalig adviesgesprek. Of u krijgt een behandeling op de polikliniek of deeltijdbehandeling. Denk aan medicatie of coachende gesprekken.
  • Het kan ook dat wij u doorverwijzen naar andere artsen (bijvoorbeeld gynaecoloog of kinderarts) of bijvoorbeeld een medisch psycholoog.

Bereikbaarheid

Afdeling
Zwangerschap en pyschiatrie poli, polikliniek psychiatrie A15

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 05

Fax
024 365 73 64

Openingstijden
8.30 tot 12.45 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Alleen op afspraak

Met welke vragen kunt u terecht?

 • Ik heb een zwangerschapswens en ik gebruik ‘psychiatrische’ medicatie. Wat kan ik het beste doen?
 • Ik heb een psychiatrische voorgeschiedenis. Is het verstandig om zwanger te worden?
 • Hoe kan ik de kans op ontregeling zo klein mogelijk houden?
 • Ik heb sinds mijn zwangerschap psychiatrische klachten (somberheid, in de war). Wat is er met mij aan de hand?
 • Ik heb een psychiatrische stoornis en heb vragen over erfelijkheid. Ik gebruik een antidepressivum. Kan ik borstvoeding geven?

Meer over zwangerschap en psychiatrie

Website Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
E
N
P
R
 • Remij, C.C.T.
  Specialistisch verpleegkundige psychiatrie/cognitief gedragstherapeutisch medewerker VGCt
S
V