Duplexonderzoek

Bij dit onderzoek worden de bloedvaten in de hals onderzocht. 

Hoe verloopt een duplexonderzoek?

  • Bij het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.
  • Op de huid in de hals wordt een gel aangebracht om het geluid beter te geleiden.
  • Door een klein apparaatje – een transducer – worden geluidsgolven het lichaam in gezonden. Het geluid wordt door verschillende weefsels in het lichaam teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden opgevangen en tot een beeld gevormd. Dit beeld is op een beeldscherm zichtbaar.
  • De wand en doorgankelijkheid van het bloedvat en de stroomsnelheid van het bloed worden beoordeeld.
  • Ook hoort u het versterkte geluid van het bloed dat door de slagaders stroomt.
  • Er wordt aan beide zijden in de hals gemeten.
  • Het onderzoek doet geen pijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw specialist bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult.

Waar vindt een duplexonderzoek plaats?

Een duplexonderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie en radiologie van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team vaatpoli.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.