Duplexonderzoek

Wat is een duplexonderzoek?

Bij dit onderzoek worden de bloedvaten in de hals onderzocht. Hiermee proberen wij achter de oorzaak te komen van uw klachten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Waar gebeurt een duplexonderzoek?

Een duplexonderzoek gebeurt op de afdeling klinische neurofysiologie en radiologie van CWZ.

Meer informatie over een duplexonderzoek

Hoe wordt een duplexonderzoek gemaakt?

  • Bij het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.
  • Op de huid in de hals wordt een gel aangebracht om het geluid beter te geleiden.
  • Door een klein apparaatje – een transducer – worden geluidsgolven het lichaam in gezonden. Het geluid wordt door verschillende weefsels in het lichaam teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden opgevangen en tot een beeld gevormd. Dit beeld is op een beeldscherm zichtbaar.
  • De wand en doorgankelijkheid van het bloedvat en de stroomsnelheid van het bloed worden beoordeeld.
  • Ook hoort u het versterkte geluid van het bloed dat door de slagaders stroomt.
  • Er wordt aan beide zijden in de hals gemeten.
  • Het onderzoek doet geen pijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw specialist bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team vaatpoli.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.