Amputatie van arm of been

Bij een amputatie haalt de chirurg tijdens een operatie een deel van een been of arm weg.

Een amputatie is een zeer ingrijpende operatie. De chirurg doet zo'n operatie alleen als er geen enkele andere behandeling meer mogelijk is. Iemand moet dan leven zonder (een deel van) een arm of been, in veel gevallen met een prothese.

Waarom naar CWZ bij ampuatie van arm of been?

Een amputatie is een grote ingreep en heeft veel invloed op uw dagelijks leven. Na de operatie wilt u zo goed mogelijk alles weer kunnen doen. CWZ revalidatiegeneeskunde en CWZ fysiotherapie kunnen u daarbij helpen. Samen met u kijken we hoe we de gevolgen van de amputatie zo klein mogelijk kunnen houden. Zelfstandigheid en een zo normaal mogelijk dagelijks leven leiden staan daarbij voorop.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team vaatpoli.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.