TIA service

Met één dagopname krijgt u alle noodzakelijke onderzoeken om de diagnose vast te stellen op een TIA/beroerte. En om te zoeken naar behandelbare oorzaken van de TIA/beroerte. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of de neuroloog meldt u aan voor de TIA service. De afspraak wordt voor u gemaakt.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd?
Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken TIA service

 • U meldt zich bij de bloedafname waar bloed wordt afgenomen voor onderzoek (B82). U geeft bij de balie aan dat u voor de TIA service komt. U hoeft geen nummer te trekken.
 • Daarna gaat u naar de verpleegafdeling neurologie, C12, waar u zich meldt aan de balie.
 • Een verpleegkundige geeft u uitleg over de onderzoeken die voor die dag gepland zijn.
 • Daarnaast worden bij u controles uitgevoerd zoals bloeddruk, hartslag, temperatuur, ademhaling en zuurstofgehalte.
 • Dan gaat u naar de afdeling klinische neurofysiologie, C05  voor een echo en een onderzoek naar de doorgankelijkheid van de halsvaten.
 • Op C12 zal de arts een anamnese bij u afnemen (vragen naar uw klachten en voorafgaande ziektegeschiedenis) en een lichamelijk onderzoek doen. 
 • U gaat naar de hartfunctie-afdeling, B26 voor een hartfilm (ECG).
 • U gaat naar de afdeling radiologie, B50 voor een CT-scan van het hoofd.
 • Als alle gegevens en uitslagen bekend zijn krijgt u rond 11.00 uur een gesprek met de arts.

Bereikbaarheid

Afdeling
TIA service. Melden bij de bloedafname B82. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 10 (van 8.30 - 16.45 uur)

Openingstijden
8.00 tot 16.45 uur 

Belangrijk

 • Voor deze dagopname mag u thuis diezelfde ochtend gewoon eten, drinken en uw medicijnen innemen als u deze gebruikt.
 • Als u het prettig vindt dan mag er iemand mee komen om u deze dag te vergezellen.
 • Op de afdeling zijn vrijwilligers aanwezig die u ook kunnen vergezellen. Ze lopen eventueel met u mee naar de onderzoeksafdelingen en bieden een luisterend oor.
 • Houdt u er rekening mee dat de onderzoeken tot tenminste 12.00 uur duren.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.