Schildklier polikliniek

Op de schildklier polikliniek behandelen we alle problemen die met de schildklier te maken hebben. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur. U krijgt vanzelf een brief thuis gestuurd met de afspraak. U hoeft dus niet te bellen.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij meldpunt 2B. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
  • Een verpleegkundig specialist roept u vervolgens op en brengt u naar een onderzoekskamer waar u plaats neemt. 
  • De verpleegkundig specialist stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Daarnaast wordt uw medicijngebruik, uw medische voorgeschiedenis en erfelijke belasting doorgenomen. Zij verricht kort lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht, pols, bloeddruk en hals). Vervolgens geeft zij voorlichting en instructies over uw behandeling.
  • De internist vraagt de benodigde onderzoeken aan en zet de behandeling in.

 

Bereikbaarheid

Afdeling
Schildklier polikliniek, polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 00 (8.30 tot 17.00 uur)

Fax
024 365 80 89

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
L
M
R
V