Postoperatieve pijnbestrijding

Pijnbestrijdingen door middel van een infuus/pillen of tabletten na een operatie. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor postoperatieve pijnbestrijding.

Toon meer

Pijnbestrijding na een operatie kan plaatsvinden met behulp van tabletten of zetpillen. Bij grotere operaties is het vaak nodig om pijnstillende medicatie via het infuus toe te dienen. De verpleegkundige dient u deze medicatie toe. Het gaat dan meestal om morfine.

Soms krijgt u een pompje met medicatie dat u zelf kunt bedienen. Dit heet een PCA pomp.

Bij bepaalde operaties krijgt u vantevoren een epidurale ruggenprik. Dan wordt u via een slangetje in de rug pijnstilling toegediend door middel van een pomp.

Waar gebeurt de postoperatieve pijnbestrijding?

De behandeling van postoperatieve pijn begint eigenlijk al gedurende de operatie. De anesthesioloog geeft u al tijdens de operatie pijnstilling via het infuus. Na de operatie wordt op de uitslaapkamer beoordeeld of de pijn voldoende onder controle is. Als u nog pijn heeft wordt de pijnmedicatie aangepast of wordt er extra medicatie toegediend.

PCA pomp

PCA betekent letterlijk: Patiënt Controlled Analgesia. Met andere woorden, u heeft de pijnbehandeling voor een groot gedeelte in eigen beheer, aangezien u de pijn voelt en het best kan beoordelen of er pijnstilling gewenst is.

De eerste keer dat u op de uitslaapkamer bemerkt pijn te hebben, of deze voelt opkomen, waarschuwt u de verpleegkundige. Deze zal u een voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddel geven via het infuus. De verpleegkundige gaat hiermee door totdat u vindt dat de pijn acceptabel is. Dan wordt de PCA-pomp aangesloten op het infuus en krijgt u de bedieningsknop, die met de PCA-pomp verbonden is, in de hand. Zodra u de pijn weer voelt opkomen drukt u op de knop en krijgt u een dosis van het geneesmiddel toegediend, waarna de pijn binnen enkele minuten af zal nemen. Dit kunt u net zo lang blijven herhalen als nodig is. U gaat pas terug naar de verpleegafdeling als de pijn op een, voor u acceptabel niveau is en de pomp naar tevredenheid functioneert.

De arts heeft voor uw persoonlijke situatie de pompinstelling bepaald. U kunt dus nooit teveel van het geneesmiddel toegediend krijgen.

Meer over postoperatieve pijnbestrijding

Onder Anesthesie en Pijnkliniek op onze website vindt u meer informatie over pijnbehandelingen bij CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.