Nierstenen verwijderen via de urineleider

Door middel van een operatie worden nierstenen verwijderd via de urineleider.

Toon meer

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor nierstenen:

Hoe verloopt het verwijderen van nierstenen via de urineleider?

Deze operatie wordt gedaan als de niersteen in de urineleider of in de nier zit. De arts schuift een dun kijkbuisje in de urineleider tot aan de plek waar de niersteen zit. Met speciale tangetjes en vangnetjes verwijdert de hij de niersteen. Als de niersteen te groot is om in zijn geheel weg te halen, maakt de arts de steen eerst kleiner met een laser. Voor deze operatie krijgt u narcose.

Waar vindt het verwijderen van nierstenen via de urineleider plaats?

Voor deze operatie gaat u naar de verpleegafdeling urologie. De operatie zelf vindt plaats in de operatiekamer (OK) van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.