Impressiefractuur operatie

Een open of zogenaamd gecompliceerde impressiefractuur moet operatief worden behandeld.

Hoe verloopt een impressiefactuur operatie?

De neurochirurg:

  • verwijdert verontreinigingen zoals straatvuil uit de wond
  • stopt bloedingen in de gekneusde hersenen
  • sluit het gescheurde hersenvlies
  • vervangt eventuele stukken die verloren zijn gegaan door peesblad (fascie) uit het bovenbeen of door donorhersenvlies
  • plaatst botfragmenten zo mogelijk terug.

Wat gebeurt er als er botstukken verloren zijn gegaan?

Als er botstukken verloren zijn gegaan blijft er een zogenaamd botdefect over. Dit botdefect behandelt de neurochirurg enige weken tot maanden nadat de wond is genezen. Het is namelijk belangrijk dat de overliggende huid goed is genezen. Bij die tweede operatie opent de neurochirurg de wond weer en legt het botdefect vrij. Het botdefect kan dan worden bedekt met een stuk kunststof (perspex dat tevoren op maat is gemaakt) of een stuk van het metaal titanium. Vroeger werden er stukken rib ingezet van de patiënt zelf. Na enige tijd groeiden de ribben waar de stukken uit waren gehaald, weer helemaal aan. 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.