Colitis ulcerosa operatie

Bij deze operatie wordt het ontstoken deel van de dikke darm weggehaald.

Operatie bij colitis ulcerosa

Het kan zijn dat in uw geval medicijnen niet meer goed helpen bij colitis ulcerosa. Dan kan uw arts in overleg met u besluiten om te opereren. Om na de operatie de darm rust te geven en te laten herstellen, kunt u een stoma krijgen. Deze zijn vaak tijdelijk, behalve wanneer er een erg groot deel van de dikke dan moet worden weggehaald. Omdat veel mensen met colitis ulcerosa veel last hebben van een ontstekingen, kan de arts voorstellen om uw gehele dikke darm weg te halen. Ook uw endeldarm wordt dan verwijderd. Dan is een stoma blijvend.

Een operatie waarbij de hele darm wordt weggehaald is een erg ingrijpende operatie. Vaak zijn de gevolgen blijven. Wel gaan de klachten van colitis ulcerosa weg, omdat de dikke darm dan niet meer kan ontsteken.

Folder

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.