Botox overactieve blaas

Mensen met een overactieve blaas of aandrangincontinentie kunnen behandeld worden met botox-blaasinjecties.

Botox (Botuline toxine) is een spierontspanner.

Toon meer

De blaasspier zal door de botox minder sterk kunnen samenknijpen en ook het gevoel dat u moet plassen neemt af. Het doel van deze behandeling is het verminderen van dat aandrangsgevoel en ongewenst urineverlies. Deze behandeling werkt niet bij iedereen. Ongeveer 60% van de mensen heeft hier baat bij. Na 6 tot 9 maanden is de botox uitgewerkt en zullen de klachten terugkeren. De behandeling kan dan herhaald worden.

Andere behandelingen overactieve blaas

  • De bekkenbodem verstevigen door middel van bekkenfysiotherapie.
  • Medicijnen die ervoor zorgen dat de blaas zich minder samentrekt (anticholinergica, Betmiga)
  • Zenuwstimulatie.  
  • Een blaasvergroting. Dit is een laatste redmiddel, waarbij u een operatie krijgt waarbij de arts een stuk darm in uw blaas zet.

Hoe verloopt Botox inbrengen bij een overactieve blaas?

U krijgt voor deze behandeling een ruggenprik of narcose. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in de beensteunen. De uroloog schuift een kijkbuis (cystoscoop) via de plasbuis in uw blaas. Via de kijkbuis kan hij de blaas bekijken. Vervolgens ontplooit hij de blaas door vloeistof in de blaas in te brengen. Met een injectienaald spuit hij op ongeveer 15 plaatsen in de blaasspier een kleine hoeveelheid Botox in. De ingreep duurt gemiddeld 30 minuten.

Waar vindt Botox inbrengen plaats?

Deze behandeling vindt plaats op de operatiekamer.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.