Blaastumor verwijderen via de plasbuis

De ingreep voor het verwijderen van een blaastumor wordt Transurethrale resectie van een blaastumor (TUR-T) genoemd.

Er zijn twee soorten blaaskanker: oppervlakkige (niet-spierinvasieve) blaaskanker en spierinvasieve blaaskanker. De behandeling die we hier beschrijven volstaat vaak voor de oppervlakkige vorm. Bij een spierinvasieve tumor is vaak verdere behandeling nodig zoals het verwijderen van de urineblaas.

Hoe verloopt het verwijderen van een blaastumor?

Eerst plaatst de uroloog een holle buis in de plasbuis. Hierdoor gaan een camera en een stalen lisje, waar stroom doorheen loopt. De uroloog ziet de operatie op een tv-scherm. Met behulp van het lisje haalt hij laag voor laag de tumor weg totdat het gezonde weefsel te voorschijn komt. Tussendoor wordt de blaas gespoeld met spoelvloeistof. Hiermee komen de losgemaakte tumordelen ook mee naar buiten. Dit weefsel wordt onderzocht door de patholoog-anatoom. Hij stelt vast welke vorm van blaaskanker u heeft. Bij deze operatie krijgt u narcose of een ruggenprik. Deze operatie heet in medische termen een TUR-T (Trans Urethrale Resectie Tumor).

Waar vindt het verwijderen van een blaastumor plaats?

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling urologie. De operatie vindt plaats op de operatieafdeling.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.