Besnijdenis

Bij een besnijdenis verwijdert de arts de voorhuid of een deel hiervan.

De medische naam voor besnijdenis is circumcisie. Er zijn meerdere redenen om een circumcisie uit te voeren: een vernauwde voorhuid, hygiënische redenen, religieuze of traditionele redenen. Deze informatie gaat over het besnijden van een vernauwde voorhuid.

Hoe verloopt een besnijdenis?

Bij kinderen tot ongeveer 16 jaar vindt de besnijdenis plaats onder narcose. Volwassenen krijgen een lokale verdoving. De behandeling hangt af van het type klachten.

Bij (alleen) vernauwing van de voorhuid
Dit komt vooral voor bij kinderen. Hierbij is de voorhuid alleen vernauwd en zijn er geen ontstekingen. De arts hoeft de voorhuid dan niet helemaal te verwijderen. De eikel blijft voor een deel bedekt met voorhuid. Dit is voor een deel een cosmetische operatie. Het uiteindelijke resultaat kan dan ook niet worden voorspeld. Soms zit de voorhuid aan de eikel vastgeplakt. Tijdens de operatie maakt de arts dit los.

Bij vernauwing door chronische ontstekingen
Als er chronische ontstekingen bij komen kijken, verwijdert de arts de hele voorhuid. De huid die over is, hecht hij onder de rand van de eikel vast. Deze hechtingen lossen uit zichzelf op. Soms zit de voorhuid aan de eikel vastgeplakt. Tijdens de operatie maakt de arts dit los.

Waar vindt de besnijdenis plaats?

Deze behandeling kan zowel bij volwassenen als bij kinderen gedaan worden. Kinderen moeten zich melden bij de kinderdagunit. Volwassenen melden zich op de polikliniek urologie.

Wat kost een besnijdenis?

De ingreep is opgenomen in het basispakket, dat wil zeggen dat de behandeling op basis van een medische reden wordt vergoed door zorgverzekeraars. Een besnijdenis vanwege religieuze of culturele redenen zit niet in het basispakket, maar wordt bij een aantal zorgverzekeraars wel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. 

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team pre-operatief spreekuur.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.