Pre-dialyse polikliniek

Patiënten met slecht werkende nieren (nierinsufficiëntie) komen op de polikliniek pre-dialyse als hun nierfunctie tot ongeveer 20% is gedaald. De polikliniek pre-dialyse valt onder interne geneeskunde.

Toon meer

Op de polikliniek bereidt de verpleegkundige u tijdens een aantal voorlichtingsgesprekken voor op de mogelijke nierfunctievervangende therapieën (transplantatie, hemodialyse, peritoneaal dialyse) en op de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. Naast informatie, krijgt u ook advies en steun. Tot het moment dat u moet starten met de behandeling, blijft u op controle komen op dit spreekuur. U ziet dan afwisselend de nefroloog en de verpleegkundige.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Gang van zaken polikliniek pre-dialyse

  • U meldt zich bij de balie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer
  • De pre-dialyseverpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Zij geeft u informatie over de verschillende behandelingen en de gevolgen voor het dagelijks leven. U krijgt niet alleen informatie, maar ook advies en steun.

Onderwerpen die ter sprake komen

Op dit spreekuur bespreken we diverse onderwerpen, waarvan de meest voorkomende zijn:

  • uw ziekte en de bijkomende gevolgen 
  • onderzoeken en verschillende behandelingen 
  • uw voedingstoestand 
  • uw leefwijze 
  • gebruik van medicijnen 
  • conditiecontrole
  • wat te doen bij klachten.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

V