Pijnkliniek poli

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
Na verwijzing door uw behandelend specialist of huisarts, ontvangt u van ons een brief. Daarin staat de datum van uw afspraak op de polikliniek en zit hierbij ook een uitgebreide vragenlijst. Wij willen u vragen deze vragenlijst ingevuld mee te nemen naar het eerste bezoek aan de polikliniek. Deze vragenlijst nemen we tijdens het gesprek met u door. De lijst geeft inzicht in uw pijnklachten en algemene gezondheid. Ook geeft het een indruk welke effecten de pijn op u heeft in het dagelijks leven. Er is altijd eerst een gesprek op de polikliniek, daarna wordt er met u een datum gepland voor de behandeling.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Pijnkliniek poli C52

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 75 62
Maandag tot en met vrijdag, 10.00 tot 11.30 uur
en 13.00 tot 15.30 uur

Fax
024 365 75 46

Overlegnummer huisartsen
024 365 71 37

Openingstijden
8.30 tot 16.30 uur

Gang van zaken poli pijnkliniek

Wanneer u de poli pijnkliniek bezoekt, meldt u zich bij de balie van Meldpunt 2C Dagkliniek. U wordt door de medewerkster van het Meldpunt naar de wachtkamer van de pijnkliniek verwezen.
De poli pijnkliniek heeft ook spreekuur bij CWZ Waalsprong

Op de pijnkliniek houden de artsen spreekuur volgens afspraak. De artsen proberen zo veel mogelijk op tijd te werken, maar door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat een afspraak uitloopt. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft mocht dat voorkomen.

U wordt door de pijnspecialist of doktersassistente uitgenodigd in de spreekkamer. De doktersassistente ondersteunt de pijnspecialist tijdens het spreekuur. Zij noteert de onderzoeksgegevens in het digitale dossier, plaatst eventuele digitale (röntgen-) foto's op het beeldscherm van de computer en registreert na het onderzoek de diagnose in de computer. Ook worden verdere (vervolg) afspraken door de doktersassistente gemaakt.

De poli pijnkliniek maakt deel uit van de pijnkliniek van CWZ.

Gesprek met de pijnspecialist

De pijnspecialist bespreekt aan de hand van de ingevulde vragenlijst uw klachten: meestal vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats, gericht op uw pijnklachten. Hierna bespreekt de pijnspecialist zo mogelijk samen met u de oorzaak van uw klachten. Er wordt een behandelplan opgesteld. Indien er een zenuwblokkade wordt afgesproken vindt deze meestal op een andere dag plaats, tenzij dit tevoren met ons is overlegd. Het is namelijk belangrijk  dat u de tijd heeft om over de voorgenomen behandeling na te denken voordat u daartoe besluit/ uw toestemming geeft. Ook kan het noodzakelijk zijn nog aanvullende informatie te verzamelen voordat we een behandeling kunnen plannen. Als een behandeling plaats gaat vinden krijgt u daarover informatie en er wordt besproken of er nog een controle nodig is.
Aansluitend aan het gesprek kunt u de behandeling of vervolgafspraak inplannen bij de doktersassistente. Zij geeft nadere uitleg over de behandeling en beantwoordt uw eventuele vragen.

Na een behandeling

Na een behandeling wordt er een controleafspraak met u gemaakt. Dit kan een afspraak bij de poli zijn, of een telefonische afspraak. Zorgt u ervoor dat er een juist telefoonnummer bekend is zodat de arts u kan bereiken.

Patiëntdossier

De pijnkliniek werkt met een digitaal patiëntdossier.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
G
M
W
Y