Parkinson spreekuur

Op het spreekuur parkinson begeleidt de verpleegkundig consulent patiënten met parkinson en parkinsonisme. Het centrum is onderdeel van de polikliniek neurologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Spreekuur parkinson, polikliniek neurologie C05, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 10
Openingstijden
8.30 tot 16.45 uur

Gang van zaken spreekuur parkinson

  • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. 
  • De parkinson-consulent komt bij u. U bespreekt hoe het gaat. 
  • ls het nodig is, verwijst zij u door naar andere deskundigen.

Wat kan de parkinson-consultent voor u doen?

  • Ze werkt nauw samen met de neuroloog om veranderingen en problemen zo vroeg mogelijk te signaleren.
  • Ze zoekt samen met u naar oplossingen.
  • Ze geeft voorlichting en advies 
  • Ze bewaakt de medicatie en controleert bijwerkingen 
  • Ze verwijst zo nodig door naar andere deskundigen, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie).
  • Ze houdt de continuïteit van zorg in de gaten.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
V
W