Osteoporosespreekuur

Op het spreekuur osteoporose komen mensen met een verhoogd risico op botontkalking. Zij krijgen eerst onderzoeken. Daarna komen ze bij de internist en verpleegkundige.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur osteoporose. U krijgt automatisch een uitnodiging toegestuurd. Na het insturen van een vragenlijst, krijgt u afspraken toegestuurd.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek interne geneeskunde. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Welke patiënten komen op het spreekuur osteoporose?

 • Patiënten tussen de 50 en 80 jaar die met een botbreuk op de spoedeisende hulp zijn geweest.
 • Patiënten van orthopedie, heelkunde, longziekten en andere specialismen met een verhoogd risico op osteoporose.

Bereikbaarheid

Afdeling
Spreekuur osteoporose, polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem ook uw registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 00 (Afspraak maken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Contact
Naar contactformulier (niet voor het afzeggen van afspraken)

Gang van zaken spreekuur osteoporose

 • U ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek thuisgestuurd. Hier zit een vragenformulier bij.
 • Als u wilt deelnemen, vult u het vragenformulier in. Dit formulier stuurt u naar ons terug per post.
 • Daarna ontvangt u binnen 3 weken per post afspraken voor een dexa-scan, bloedprikken en polikliniekbezoek.
 • U laat de dexa-scan laten maken bij de afdeling radiologie.
 • U laat bloed prikken bij de afdeling bloedafname of een andere prikpost. 
 • Voor de afspraak op de polikliniek interne geneeskunde meldt u zich bij meldpunt 2B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten. 
 • De verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Zij geeft de uitslagen, informatie over osteoporose, uitleg over de behandeling en advies voor leefstijl.
 • Na een half uur komt de internist. Zo nodig geeft hij een behandelvoorstel.
 • Bent u ouder bent dan 80 jaar? Of heeft u een gebroken heup? Dan krijgt u ook een afspraak bij geriatrie.
 • De huisarts neemt de behandeling daarna over.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
M
R
V