Orthoptie onderzoek

Wat is orthoptie onderzoek?

De orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Bij afwijkingen bepaalt de orthoptist de mogelijke behandeling.

Waar gebeurt orthoptie onderzoek?

Orthoptie onderzoek gebeurt bij de orthoptist in de oogkliniek.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team oogheelkunde orthoptie.