Oogheelkunde operatiekamer

Op de operatiekamers van de oogkliniek doen oogartsen chirurgische behandelingen aan ogen of oogleden met plaatselijke verdoving. Denk aan staaroperaties, injecties, netvliesoperaties en ooglidoperaties. De operatiekamers zijn een onderdeel van de oogkliniek.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Afspraken

Afspraak maken
De afspraak voor de behandeling maakt u bij het afsprakenbureau van de oogkliniek direct na het polikliniekbezoek.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de oogkliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken bij behandeling oogkliniek

  • U meldt zich bij meldpunt 1B (naast de CWZ Apotheek)
  • Wij checken uw legitimatie in verband met uw veiligheid. U krijgt 2 polsbandjes.
  • Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de behandelkamer van de oogkliniek (nummer 26).

Contact

Telefoon
024 365 82 15 (van 8.00 tot 17.00 uur)

Openingstijden
8.00 tot 17.30 uur

Afdeling
Oogkliniek B01, melden bij Melden Oogkliniek. Neem ook uw registratiekaart mee

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

K
V
W