MS poli

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Belangrijke info MS en het coronavirus

Over de afdeling

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts verwijst u naar de poli. Bel de poli voor een afspraak.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Wat kan de MS-verpleegkundige voor u doen?

 • zij bespreekt na de diagnose MS met u alle vragen en problemen (lichamelijke en psychosociale)
   • zij denkt mee, geeft adviezen en informatie over medicijnen, aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen
   • zij houdt de continuïteit van zorg in de gaten
   • zij stimuleert u een actieve rol in te nemen in de behandeling van MS
   • zij verwijst u zo nodig door naar andere zorgverleners

Gang van zaken MS-centrum

 • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • De neuroloog of de MS-verpleegkundige komt bij u. U bespreekt hoe het gaat.
 • Als het nodig is, verwijst zij u door naar andere deskundigen in overleg met de neuroloog.

MS Dagboek

Het MS Dagboek is een dagboek op internet, speciaal ontwikkeld voor mensen met MS die bij CWZ onder behandeling zijn. Om te volgen hoe het met u gaat, houdt u een dagboek bij.
Wilt u meedoen? Ga naar de website en meld u aan!
Uw MS-verpleegkundige heeft u tijdens het spreekuur aangemeld. Bij thuiskomst ontvangt u op uw e-mail adres een e-mail van Gezondheidsmeter met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Contact

Telefoon
024 365 82 10
8.30 tot 16.45 uur

Afdeling
MS-centrum, polikliniek neurologie C05, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Meer over Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk Nationaal MS Fonds.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze onderzoeken. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
O