Melanoomteam

Bij het melanoomteam komen mensen met verdenking van een melanoom: een kwaadaardige huidafwijking. Doel is om snel vast te stellen of er sprake is van huidkanker. Het team is een samenwerking van dermatologie en chirurgie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar het melanoomteam. De verwijzer neemt contact op met de polikliniek voor het plannen van een afspraak op korte termijn.

Gang van zaken (dermatologie)

 • U meldt zich bij de balie van de poli. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
 • Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer.
 • De doktersassistente roept u op en brengt u naar een onderzoekskamer. Zij ondersteunt de dermatoloog tijdens het spreekuur.
 • De dermatoloog stelt u daarna vragen (anamnese). Zo nodig doet de dermatoloog lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg. Dat kan een vervolgonderzoek zijn, een controleafspraak of een behandeling.
 • Als er meer onderzoek of een behandeling nodig is, wordt dat geregeld.
 • Zonodig wordt u doorverwezen aar de polikliniek heelkunde of plastische chirurgie.

Gang van zaken (chirurgie)

 • U meldt zich bij meldpunt 2B. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten. 
 •  Een doktersassistente roept u vervolgens op en brengt u naar een onderzoekskamer waar u plaats neemt.
 • De chirurg of verpleegkundige komt bij u. Zij stellen u vragen over uw klachten (anamnese) en doen lichamelijk onderzoek. Daarna wordt het vervolg bepaald. 
 • Na het gesprek met regelt de doktersassistente de verdere afspraken. 
 • Wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling krijgt u meestal een afspraak met de verpleegkundige. Zij legt uit wat u kunt verwachten vóór, tijdens en na de ingreep.

Contact

Telefoon
024 365 80 40 
14.00 tot 17.00 uur

Fax
024 365 09 05

Bezoekadres 
CWZ polikliniek Jonkerbosch
Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen
Let op: poli is niet in het ziekenhuis, naar routebeschrijving.

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Afdeling
Melanoomteam, polikliniek dermatologie, melden bij Meldpunt Jonkerbosch. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
D
P
S
W