MDL polikliniek

Op de polikliniek maag-darm-leverziekten MDL houden dokters en verpleegkundigen spreekuur. Zij onderzoeken en behandelen aandoeningen aan maag, darmen en lever. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. De poli stuurt u een afspraak. Bij de afspraak zitten vragenlijsten die u thuis moet invullen.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Speciale spreekuren

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek MDL A71, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 80 70 (8.30 tot 16.30)

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Informatie

Gang van zaken polikliniek MDL

  • U meldt zich bij meldpunt 2B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
  • De arts roept u binnen in de spreekkamer. Hij stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg.
  • Als er onderzoeken nodig zijn, neemt de doktersassistente deze met u door. U maakt de afspraken voor dit onderzoek zelf of zij maakt de afspraken voor u. Ook krijgt u informatie mee. Wij houden rekening met uw wensen.
  • Als een opname nodig is, gaat u na het bezoek aan de dokter meteen naar de verpleegkundig zorgcoördinator. Zij geeft u informatie over de opname.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
G
H
K
N
O
P
S
T
V
W