Praktische informatie

 • Graag ieder bezoek voor de studie alle studiemedicijnen meebrengen (ook lege potjes en verpakkingen ontvangen wij graag terug).
 • Als u van de huisarts of elders andere medicijnen krijgt, graag doorgeven bij het volgende polibezoek. Ook moet u andere artsen vertellen dat u medicijnen voor dit onderzoek gebruikt en welke dit zijn. Ook ziekenhuisopnames graag zo spoedig mogelijk melden.
 • Als u om wat voor reden ook wilt stoppen met de studie medicijnen, dan kan dat. Doe het echter wel altijd in overleg met de researchafdeling; dit ook voor uw eigen veiligheid. Wij zullen u wel verzoeken om u voor de controles te mogen blijven benaderen omdat uw gegevens zeer waardevol zijn voor het onderzoek.
 • Als u een afspraak voor de studie en een afspraak met de longarts combineert, graag even afbellen als de afspraak met de longarts niet doorgaat. Dan kunnen we de studieafspraak ook verzetten. Ook als u rondom studiebezoek een andere afspraak in het ziekenhuis heeft, kut u contact opnemen om deze bezoeken zo mogelijk te combineren.
 • Als u nuchter moet komen om bloed te prikken mag u altijd uw gewone medicijnen van ’s ochtends vast innemen. Of dit voor de onderzoeksmedicijnen geldt, zal afhangen van welk onderzoek het betreft.
 • Voorafgaand aan een polibezoek voor een studie kan het zijn dat u geen inhalatiemedicatie mag innemen. De research verpleegkundigen zullen u hier tijdig over informeren.
 • Als we u vragen bloed te prikken dan leggen we de studiebuizen en formulieren klaar op afdeling B82; zij verwachten u daar. 
 • U mag maar aan 1 studie tegelijk meedoen. Dit om werking en bijwerkingen zo zuiver mogelijk te kunnen beoordelen.
 • Bijna alle studies zijn dubbelblind; dit betekent dat zowel de longarts als de patiënt niet weet wat de patiënt slikt. Alleen in geval van (ernstige) bijwerkingen en als de arts het noodzakelijk acht, kan een code verbroken worden en achterhaald worden wat de patiënt gebruikt.
 • Ook voor andere artsen kan het goed zijn te weten dat u deelneemt aan een geneesmiddelenonderzoek. De huisarts krijgt bericht over de inhoud en andere belangrijke details.
 • U kunt een reiskostenvergoeding krijgen, afhankelijk van de studie waaraan u deelneemt. Van betaling, waarmee in sommige media wordt geadverteerd, kan geen sprake zijn. Dit mag wel bij gezonde vrijwilligers, maar bij patiënten is dit niet ethisch en dus niet toegestaan. 

Ga terug naar de beginpagina longziekten researchafdeling.