Vogelhouderslong

Wat is een vogelhouderslong?

Een vogelhouderslong, ook wel duivenmelkerslong genoemd, is een allergische reactie die ontstaat in de longen. Eiwitten, afkomstig van de veren en ingedroogde ontlasting van de vogels, worden ingeademd en leiden tot een ontstekingsreactie in de longen. Dit geldt niet alleen voor duiven maar ook voor kanaries, papegaaien, parkieten en andere vogels in huid of volière. De ziekte heeft niets te maken met de gezondheid van de vogels.

Naast vogels zijn er andere oorzaken bekend van de vogelhouderslong zoals het gebruik van sommige medicijnen of het inademen van organische stoffen bij bepaalde beroepen zoals dat van champignonkweker. De medische term voor deze aandoening is extrinsieke allergische alveolitis (EAA).

Waarom naar CWZ met een vogelhouderslong?

In CWZ Nijmegen werkt longarts dr. R. Janssen. Hij is één van de weinige Nederlandse artsen die onderzoek heeft gedaan naar de vogelhouderslong. In 2006 promoveerde hij hierop aan de universiteit van Utrecht. Ook Dr. A van Veen is gespecialiseerd in de vogelhouderslong. CWZ bespreekt alle patiënten met een vogelhouderslong met het ErasmusMC in Rotterdam. De zorg blijft echter bij ons, waarbij ons motto is: “dichtbij als dat kan en ver weg als dat moet.’

 

Klachten / symptomen

De klachten kunnen acuut, maar ook geleidelijk aan optreden. Bij een geleidelijke reactie van de longen kan hoesten en benauwdheid in een periode van maanden tot jaren geleidelijk ontstaan.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team longfunctieafdeling.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.