Luchtwegen vervorming

Wat zijn bronchiëctasieën?

Door veel verschillende oorzaken , waaronder long- en luchtweginfecties en COPD, kunnen de luchtwegen vervormd raken. De luchtwegen raken dan verwijd en de wand is beschadigd. Deze vervormingen heten bronchiëctasieën.

Waarom naar CWZ met bronchiëctasieën?

Bronchiëctasieën geven vaak aanleiding tot steeds terugkerende infecties, met vaak moeilijk behandelbare bacteriën of met schimmels. In CWZ bestaat goede deskundigheid op het gebied van de behandeling van schimmelinfecties van de longen. 

Klachten / symptomen bronchiëctasieën

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team longfunctieafdeling.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.